bunda kalau anak kita sudah 3th plus sebaiknya minum susu yg mana ya bunda apa sudah beralihh dari yg 123 gitu ya atau masih tahap 123 gitu bunda