6. Cut it up.
Seberapa banyak seorang anak memakan makanannya kadang bergantung pada
bagaimana Anda memotong/mengiris makanan tsb. Potong sandwich, pancake,
waffle, dan pizza dalam berbagai jenis bentuk menggunakan pemotong kue.