Bund kl pk KB yang 3 bulan ada efek samping ny g?ky skt kepala atau panas dingin g???