DEFINISI HIPERAKTIF (HYPERACTIVE)
Hiperaktif adalah suatu pola perilaku pada seseorang yang menunjukkan sikap tidak mau diam,tidak terkendali, tidak menaruh perhatian dan impulsif (bertindak sekehendak hatinya). Anak hiperaktif selalu bergerak dan tidak pernah merasakan asyiknya permainan atau mainan yangdisukai oleh anak-anak lain seusia mereka, dikarenakan perhatian mereka suka beralih dari satufokus ke fokus yang lain. Mereka seakan-akan tanpa henti mencari sesuatu yang menarik danmengasikkan namun tidak kunjung datang. Hiperaktif juga mengacu kepada ketiadaannya pengendalian diri, contohnya dalam mengambil keputusan atau kesimpulan tanpa memikirkanakibat-akibat terkena hukuman atau mengalami kecelakaan.Perlu diketahui bahwa tingkah laku bukan sekedar suatu pencerminan dari hal-hal yang disukaisebagai individu, tetapi juga merupakan akibat dari situasi-situasi yang dialami sendiri. Dananak-anak tersebut umumnya tidak mengeluhkan kondisi hiperaktif kondisi hiperaktif mereka,tetapi tindakan mereka sering membuat reaksi dari orang lain. Ramai ibubapa yang mendapatisukar untuk mengurus kanak-kanak yang terlalu aktif. Kanak-kanak begini sentiasa bergerak kesana ke mari menerokai persekitaran mereka dan dalam proses ini menyebabkan huru-hara.Ditinjau dari sudut pandang/perspektif sosiologi, anak merupakan pribadi sosial yangmemerlukan hubungan dan komunikasi dengan orang lain. Untuk memanusiakan dirinya, anak ingin juga dicintai, diakui dan dihargai, oleh karena anak yang hiperaktif kurang disukai dalamlingkungan pergaulannya maka perkembangan dan hubungan anak tersebut dengan lingkungansosialnya akan terganggu, sehingga anak tersebut akan bersikap semaunya terhadaplingkungannya, dan tingkah lakunya kurang terkontrol. Demikian halnya dengan masalah merekadi sekolah, anak juga akan merasa kehilangan dukungan apabila orang tuanya tidak menemani didalam kelas. Oleh karena itulah anak hiperaktif ini sangat memerlukan komunikasi dengan oranglain, baik itu orang tua mereka sendiri.Pakar Pediatrik berkata kanak-kanak ADHD gemar bertindak sebelum berfikir, terlalu aktif dansukar menumpukan perhatian terhadap sesuatu tugas. Kanak-kanak ini boleh memahami dan berfikir, tetapi tidak mengendahkannya. Sememang lumrah semua kanak-kanak bersikap begini,tetapi bagi ADHD, perangai mereka agak luar biasa nakal daripada kebiasaannya, terutama jika berminat terhadap sesuatu perkara baru. Kelemahan bagi kanak-kanak ini ialah mereka sukar bergaul dengan masyarakat serta lemah dalam akademik.Kebiasaannya kanak-kanak hiperaktif ini boleh memahami dan berfikir tetapi sukar untuk memberi tumpuan atau perhatian. Oleh sebab itu kanak-kanak ini sukar untuk bergaul denganmasyarakat serta lemah dalam akademik. Hasil kajian oleh doktor perubatan moden sukar menentukan punca atau penyebab sindrom ini namun menurut mereka sindrom ADHD inimelibatkan faktor genetik. Menurut mereka ADHD berlaku di sebabkan perubahan kimia yangdipanggil neurotransmitter pada otak dan ada juga yang berpendapat saiz otak kanak-kanak penghidap ADHD lebih kecil daripada otak normal diantara 5-10%. Ada juga yang menyatakanibu yang merokok ketika hamil boleh menyebabkan kanak-kanak hiperaktif.