kalo kita blm dpt kartu FF, kita boleh titip point g yach...?