kalau tau banyak haidahnya kau ikutan deh kemarin yg lomba ekspreis sikecil