Mom..... point aku kok masih kosong, padahal sy sdh kirim poin banyak....