biasa kalau perempuan kan suka ada halangan berpuasa