Bunda kemarin saya kesana,...ikutan sidik jari cerdas cuma saya ikut satu aza potensi bakat soalnya stock susunya dah banyak,...
Gimana bunda-bunda pada ksana ga?//