selalu mengajari anak bersalaman sebelum atau sesudah berpergian,cuci tangan dan baca doa sesudah atau sebelum makan ,cuci muka,cuci tangan dan cuci kaki sebelum tidur ....kepada si anak sejak dini...hingga nanti kelak anak akan ingat apa yang telah kita ajarkan...